Generalforsamling i White Hart Danes

af | aug 4, 2021 | Uncategorized | 0 Kommentarer

White Hart Danes indkalder til generalforsamling d. 11. september kl 12. på Café Langebro i København. Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Efter generalforsamlingen kan vi sammen se Spurs mod Crystal Palace

 

1. valg af dirigent samt 2 stemmetællere

2. Formandens beretning samt godkendelse

3. Kasseren redegør for foreningens økonomiske stilling

4. Behandling af indkomne forslag

5. Vedtagelse af næste års budget

 6. Valg af

     a) 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)

     b) 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år)

8. Valg af revisorer

9. Valg af revisorsupleant

10. Eventuelt 

 

 Generalforsamlingen er udsat fra maj, hvor den blev udsat pga coronarestriktioner. 

 

I forbindelse med generalforsamlingen, vil foreningen være vært med et lille traktement. Hvis du vil spise med, skal du kontakte kasserer Bjarke Højgaard senest d. 01. september på bjarke@spurs.dk. 

 

 

Vi håber, at du har lyst til at være med til at diskutere, hvordan foreningen kan drives fremadrettet. 

 

På bestyrelsens vegne

Bjarke Højgaard

 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT WHITE HART DANES © WEBDESIGN BY: ITRoom