Retningslinjer for brugen af WHD's forum og replikboks

Hermed de nye retningslinjer for anvendelsen af WHD's forum og replikboks. Moderatorerne beder mig gøre opmærksom på: 'at det i kraft af de opdaterede punkter 4 og 5 er muligt for moderatoren at skride ind, både hvis man provokerer, afsporer debatten eller svarer igen på en provokation.
Dog vil vi som moderatorer forsøge at være effektive, så det kan betale sig at henvende sig til os.'

I kan kontakte moderatorerne direkte på moderator [at] spurs [dot] dk

 

Retningslinjer og håndhævelse af disse på WHD

 

1.      Du skal respektere, at forummet hører under White Hart Danes. Berettiget kritik af klubben og spillerne er i orden, men vi accepterer ikke, at folk udenfor fanklubben bruger forummet til provokationer henvendt til fans af Tottenham.

 

2.      Emner, der ikke vedrører Tottenham eller fanklubben, henvises til "off topic".

 

3.      Indlæg med racistisk, pornografisk, politisk eller andet stødende indhold tolereres ikke, og vil derfor blive slettet.

 

4.      Om afsporing af debatten:

Det forventes, at indlæggene holdes i en sober og/eller humoristisk tone - tal til andre som du ønsker, at de skal tale til dig.

Det forventes også, at indlæg udgør en del af en fælles debat. Hvis man henvender sig direkte til en anden bruger eller hentyder til en anden bruger, skal det ske i sagligt øjemed. Er indlægget af en sådan karakter, at det kan forstås som en utidig og utilstedelig provokation, vil indlægget blive midlertidigt suspenderet, og debatadministratorerne vil tage kontakt til brugeren, således denne får mulighed for at forklare sig. Gentager brugeren denne type indlæg, vil der være mulighed for at suspendere brugeren i et tidsrum, der fastsættes af administratorerne. Denne suspendering kan ankes til besstyrelsen.

 

5.      Selvtægt toleres ikke.

Føler man som bruger, at en anden bruger overtræder retningslinjerne for forummet, skal man kontakte en af debatadministratorerne, der da vil reagere på det hurtigst muligt. Svarer en bruger igen på en provokation, vil det blive set som en overtrædelse af punkt 4 (idet det afsporer debatten). Selvtægt i form af barske kommentarer kan føre til suspendering af brugeren. Denne suspendering kan ankes til bestyrelsen.

 

6.      I tilfælde af sanktion:

Debatadministratorernes opgave er at opretholde et vist debatniveau. Det er debatadministratorernes opgave er at fjerne indlæg (og i værste fald brugere), der er til skade for debatten og debatniveauet. For at sikre objektivitet i bedømmelsen skal der to debatadministratorer til at gennemføre en eventuel sanktion, og denne sanktion vil kunne ankes til bestyrelsen.